Medicina Muncii

Centrul Medical Floare de Lotus ofera intreaga gama a serviciilor medicale de medicina muncii fiind cadru medical autorizat si atestat in aceste domenii de activitate.

Profilurile stabilite pentru fiecare lucrator depind de postul/locul de munca in care este incadrat şi de factorii de risc profesional la care este expus profesional.

Asiguram toate examinarile medicale si investigatiile prevazute in legislatia din domeniu.

 

OFERTA TEHNICA

Serviciile de medicina muncii oferite si descrierea lor:

1. EXAMENE MEDICALE LA ANGAJAREA IN MUNCA.

Se efectueaza obligatoriu tuturor celor care se angajeaza si cuprinde:

c) Pentru angajati care conduc autovehicule (soferi sau cei care conduc auto firma):d) Pentru angajati care sunt angajati agent de paza:
a) Pentru angajatii cu functie de executie (functionar):b) Pentru angajati cu functii de conducere/de decizie:
– examen clinic general al angajatului;– examen clinic general al angajatului;
– examen de laborator (glicemie) sau paraclinic (EKG) in functie de natura postului pentru care este angajat la indicatia medicului specialist de medicina muncii;– examen de laborator (glicemie) sau paraclinic (EKG) in functie de natura postului pentru care este angajat la indicatia medicului specialist de medicina muncii;
– examen oftalmologic la indicatia medicului specialist de medicina muncii;– examen oftalmologic la indicatia medicului specialist de medicina muncii;
– examen psihologic la indicatia medicului de medicina muncii;– examen psihologic;

– examen psihiatric, la indicatia medicului specialist de medicina muncii.
– examen clinic general al angajatului;– examen clinic general al angajatului;
– examen de laborator (glicemie) si paraclinic (EKG);– examen de laborator (glicemie) si paraclinic (EKG);
– audiometrie;– audiometrie;
– examen ORL, la indicatia medicului specialist de medicina muncii;– examen ORL, la indicatia medicului specialist de medicina muncii;
– examen neurologic, la indicatia medicului specialist de medicina muncii;– examen neurologic, la indicatia medicului specialist de medicina muncii;
– examen oftalmologic;– examen oftalmologic;
– examen psihologic;– examen psihologic diferentiat pentru cei cu sau fara port arma;

 

2. EXAMEN MEDICAL DE ADAPTARE IN MUNCA.

Se efectueaza la indicatia medicului specialist de medicina muncii, in prima luna de la angajare si are scopul de a ajuta noii angajati sa se adapteze la conditiile noi de la locul de munca. Examenul consta in depistarea cauzelor medicale ale neadaptarii la noul loc de munca, prin examinarea clinica generala, examen oftalmologic la indicatia medicului specialist de medicina muncii si monitorizarea angajatului de catre acesta cu recomandarea unor masuri de inlaturare a conditiilor ce duc la neadaptare;

3.EXAMEN MEDICAL PERIODIC.

Se efectueaza obligatoriu fiecarui angajat,anual si cuprinde:

c) Pentru angajati care conduc autovehicule (soferi sau cei care conduc auto firma):d) Pentru angajati care sunt angajati agent de paza:
a) Pentru angajatii cu functie de executie (functionar):b) Pentru angajati cu functii de conducere/de decizie:
– examen clinic general al angajatului;– examen clinic general al angajatului;
– examen de laborator (glicemie) sau paraclinic (EKG) in functie de natura postului pentru care este angajat la indicatia medicului specialist de medicina muncii;– examen de laborator (glicemie) sau paraclinic (EKG) in functie de natura postului pentru care este angajat la indicatia medicului specialist de medicina muncii;
– examen oftalmologic la indicatia medicului specialist de medicina muncii;– examen oftalmologic la indicatia medicului specialist de medicina muncii;
– examen psihologic la indicatia medicului de medicina muncii;– examen psihologic;

– examen psihiatric, la indicatia medicului specialist de medicina muncii.
– examen clinic general al angajatului;– examen clinic general al angajatului;
– examen de laborator (glicemie) si paraclinic (EKG);– examen de laborator (glicemie) si paraclinic (EKG);
– audiometrie;– audiometrie;
– examen ORL, la indicatia medicului specialist de medicina muncii;– examen ORL, la indicatia medicului specialist de medicina muncii;
– examen neurologic, la indicatia medicului specialist de medicina muncii;– examen neurologic, la indicatia medicului specialist de medicina muncii;
– examen oftalmologic;– examen oftalmologic;
– examen psihologic;– examen psihologic diferentiat pentru cei cu sau fara port arma;

4. EXAMEN MEDICAL LA SCHIMBAREA LOCULUI DE MUNCA.

Se face conform Art. 16 din HG 355/2007 si consta in efectuarea investigatiilor mentionate la punctual 1;

5. EXAMEN MEDICAL LA RELUAREA ACTIVITATII.

Se efectueaza dupa o intrerupere a activitatii de minimum 90 zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, in termen de 7 zile de la reluarea activitatii conform Art. 22 din HG 355/2007 si consta in efectuarea investigatiilor mentionate la punctual 2;

6. PROMOVAREA SANATATII LA LOCUL DE MUNCA.

Consta in activitati specifice de promovare a sanatatii la locul de munca, programe de informare, educare si formare profesionala cu privire la sanatatea si securitaea in munca a angajatilor;

7. CONSILIEREA ANGAJATORULUI PE PROBLEME LEGALE SI PRACTICE DE MEDICINA MUNCII.

Costa in activitati de consiliere in caz de reabilitare profesionala, accident de munca, boala profesionala, boala legata de profesiune sau orice afectiune cronica a angajatului depistata de medicul specialist de medicina muncii in cursul activitatii desfasurate de supraveghere a sanatatii angajatilor/lucratorilor;

8. INTOCMIREA DOSARULUI MEDICAL SI ELIBERAREA AVIZULUI DE APTITUDINE IN MUNCA.

Dosarul medical se intocmeste de catre medicul specialist de medicina muncii in baza Fisei de solicitare a examenului medical si a Fisei de identificare a factorilor de risc profesional intocmite de catre angajator. Eliberarea Fisei de aptitudine in munca se face de catre medicul specialist de medicina muncii, in urma intocmirii dosarului medical si a examenelor medicale efectuate la angajare sau control periodic. In Fisa de aptitudine, completata in doua exemplare , unul pentru angajator si celalalt pentru angajat, se va mentiona concluzia examenului medical, care poate fi: apt, apt conditionat, inapt temporar sau inapt pentru locul de munca respective. Eliberarea Fisei de aptitudine se va face in termen de 10 zile lucratoare de la efectuarea examenului medical solicitat de angajator;

9. COLABOREAZA CU EVALUATORUL LA INTOCMIREA EVALUARII RISCURILOR PRIVIND IMBOLNAVIRILE PROFESIONALE.

Participa, in cadrul echipei de evaluare, alaturi de tehnologul de la locul de munca si reprezentantul angajatilor, coordonati de catre evaluatorul autorizat, la evaluarea riscurilor privind imbolnavirile profesionale, in baza legii 319/2006 Art.12 alin (1) litera a) si a Directivei- cadru nr. 391/89/CEE- Art.7 alin (2) litera b) – legislatia Uniunii Europene.